communicatiemiddelen

OUTDOOR RECLAME

Een essentiële eerste stap naar verkoop is zichtbaarheid. Buitenreclame is een van de manieren om uw naam of actie zichtbaar te maken bij een groter publiek.

Buitenreclame kunt u bijvoorbeeld kleinschalig inzetten in de vorm van driehoeksborden of abri’s op de meest in het oog springende locaties binnen uw rayon. Maar ook met grote billboards langs de snelweg, bus- en tramreclame en trotters waarbij u een grotere groep mensen bereikt.

Bureau Handelskade adviseert op basis van het doel wat u voor ogen hebt. Wij hebben uitgebreide ervaring met diverse vormen van old school buitenreclame, maar ook met bijvoorbeeld LED schermen die tegenwoordig weer veel meer mogelijkheden bieden en vooral veel meer opvallen.