Privacy Statement Bureau Handelskade

Bureau Handelskade respecteert privacy. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt.

Bureau Handelskade verwerkt persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens vindt plaats op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordering Gegevensbescherming en dit Privacy Statement.

Van wie verzamelen wij gegevens?
Bureau Handelskade verzamelt en verwerkt gegevens van diverse categorieën betrokkenen. Het gaat om: bezoekers van onze website, zakelijke contactpersonen en indirecte klanten (bijvoorbeeld suspects en prospects die voorkomen in databases die wij verwerken. Dit zijn geen directe klanten van Bureau Handelskade.

  • Gegevens websitebezoekers
    Via onze website worden persoonsgegevens verzameld als je deze aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via ons contactformulier. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast maakt Bureau Handelskade gebruik van Google Analytics voor statistieken rondom het gebruik van de website. We gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, laten IP-adressen anoniem verwerken, ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
  • Zakelijke contactpersonen
    Ben je een zakelijke contactpersoon van Bureau Handelskade, dan verwerken wij onder andere je volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in ons klantenbestand. Wij verwerken deze gegevens om opdrachtovereenkomsten te sluiten en te onderhouden, voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten, en om onze zakelijke relatie te onderhouden.
  • Indirecte klanten
    Informatie die wordt aangeleverd door zakelijke contactpersonen van Bureau Handelskade, en betrekking heeft op indirecte klanten (bijv. suspects en prospects), wordt door ons met grote zorgvuldigheid verwerkt. Bureau Handelskade treedt hierbij op als “Verwerker” in de zin van de AVG. De zakelijke contactpersoon of adresleverancier van Bureau Handelskade geldt hierbij als “Verantwoordelijke”. Onze zakelijke contactpersonen en adresleveranciers zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen suspects en prospects (onze ‘indirecte klanten’). Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Wij verwerken dus geen persoonsgegevens van minderjarigen. Gegevens van indirecte klanten worden door Bureau Handelskade gedurende twee maanden bewaard na aanlevering van de gegevens, om eventuele vragen te beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) je klant bent bij Bureau Handelskade of interesse blijft tonen in de diensten van Bureau Handelskade of (ii) wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Met wie delen wij gegevens?
De informatie van websitebezoekers en zakelijke contactpersonen wordt niet met derden gedeeld, tenzij deze informatie – zonder dat dit veroorzaakt is doordat onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden – van algemene bekendheid is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen (sub)verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen ((sub)verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de gegevens die jij aan ons bekend maakt niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De informatie van indirecte klanten wordt gedeeld met derden, beperkt tot partijen wier toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht waartoe Bureau Handelskade de gegevens ontvangen heeft.

Hoe beveiligen wij gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien, bijvoorbeeld op basis van dreigingen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensvervoer of opslag gegarandeerd 100% veilig. Indien je reden hebt om aan te nemen dat jouw communicatie met ons niet meer veilig is, stel ons daarvan dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen via info@bureauhandelskade.nl. Werknemers van Bureau Handelskade, die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn op de hoogte van deze maatregelen. Het aantal medewerkers met toestemming is beperkt tot medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Je kunt ons op elk gewenst moment via info@bureauhandelskade.nl vragen aan te geven welke gegevens wij van jou verwerken. Daarnaast kun je op elk gewenst moment verzoeken je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door een van onze (sub)verwerkers. Ten slotte heb je het recht de door jou bekend gemaakte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij (indien gewenst).

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit Privacy Statement of de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, kunt je contact met ons opnemen via 030-25 67 252, info@bureauhandelskade.nl of ons Contactformulier. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen
Bureau Handelskade heeft het recht dit Privacy Statement op elk gewenst of noodzakelijk moment aan te passen. Het meest actuele Privacy Statement is altijd via onze website te bekijken.

Versie 01 | juni 2020